• Ăn mặn coi chừng tổn thọ…
  • 08:04, 18/03/2021
  • Theo số liệu nghiên cứu, người dân Việt Nam đang ăn thừa muối, xấp xỉ gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.
  • Bệnh tay - chân - miệng gia tăng
  • 05:41, 11/03/2021
  • Hai tháng đầu năm nay, tình hình bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2020. Các địa phương đang triển khai chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này nhằm kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát trong thời gian tới.