• Vì chất lượng dân số tỉnh nhà
 • 09:21, 25/11/2021
 • Với trọng tâm dân số và phát triển, trong thời gian qua, ngành dân số tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng dân số tỉnh nhà.
 • Vượt qua khủng hoảng tâm thần mùa dịch
 • 08:55, 24/11/2021
 • Dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế, xã hội và cả sức khỏe tinh thần của người dân. Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe tinh thần, phòng ngừa stress mùa Covid-19? Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Nhặn (ảnh), Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh, về vấn đề này.
 • Vượt khó thực hiện Chiến dịch dân số
 • 08:39, 10/11/2021
 • Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2021 (Chiến dịch dân số) đang diễn ra trên toàn tỉnh. Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, các địa phương đã có nhiều nỗ lực để thực hiện chiến dịch.
 • Ngành dân số góp sức chống dịch
 • 08:20, 03/11/2021
 • Thời gian qua, ngành dân số đã luôn phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, nỗ lực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.