Nỗ lực phát triển đô thị

22/07/2021 | 07:36 GMT+7

Phát triển đô thị thời gian qua đã ghi dấu ấn với nhiều kết quả tích cực. Vai trò của đô thị ngày càng khẳng định trong việc đóng góp tăng trưởng kinh tế, góp phần gia tăng chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong năm 2021, tổng diện tích tăng thêm của các loại nhà ở là 656.000m2 sàn.

Nhiều kết quả tích cực

Sự phát triển đô thị trên địa bàn ngày càng khẳng định trong việc đóng góp tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính trên 11.253 tỉ đồng, đạt 44,9% kế hoạch năm, tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng ước thực hiện được trên 2.975 tỉ đồng, tăng 9,46% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ ước trên 4.500 tỉ đồng, tăng 6,85%.

Để đáp ứng yêu cầu về phát triển đô thị, trong thời gian qua, tỉnh luôn nỗ lực thực hiện, kêu gọi nhiều nguồn lực khác nhau để phát triển hạ tầng đô thị, nhà ở dân cư. Theo UBND tỉnh, thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2020, UBND tỉnh đã chủ trương kêu gọi đầu tư 6 dự án nhà ở đô thị là khu đô thị mới khu hành chính huyện Long Mỹ; khu đô thị mới đường Ngô Quyền, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy; khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; khu dân cư nông thôn mới Ba Ngàn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy; khu dân cư nông thôn mới xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy; khu dân cư nông thôn mới xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

Một điều dễ nhận thấy là công tác phát triển đô thị tiếp tục được đẩy mạnh hàng năm, đến nay tỷ lệ đô thị hóa đạt 28,3%. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc được quan tâm, đã điều chỉnh 2 đồ án quy hoạch xây dựng, phê duyệt 3 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị. Giao UBND cấp huyện phê duyệt 3 nhiệm vụ quy hoạch và 9 đồ án quy hoạch chi tiết.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 10 cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, với 3.707 lô nền, đã đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở của người dân thuộc đối tượng của chương trình. UBND tỉnh đang và đã trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt 5 dự án, đáp ứng khoảng 1.150 lô nền, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 98 tỉ đồng. Bên cạnh đó, qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số nhà ở đã được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là 1.199 căn so với tổng số 1.746 căn trong đề án, với tổng kinh phí trên 54 tỉ đồng, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, tỉnh đã hỗ trợ cho 5.533 hộ, đồng thời tỉnh đang đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục hỗ trợ thêm cho 1.305 hộ phát sinh, với khoảng 34 tỉ đồng.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh, trong năm 2021, tỉnh sẽ triển khai 34 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, với quy mô sử dụng đất gần 500ha được phân bố trên các địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là huyện Châu Thành có 8 dự án, quy mô 174ha.

Còn các dự án nhà ở xã hội cũng đang phát triển khá mạnh. Đã triển khai 2 dự án là dự án nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh và nhà ở xã hội Thiên Lộc. Đồng thời, chuẩn bị triển khai 14 dự án với diện tích sử dụng đất hơn 70ha, chủ yếu tập trung tại các đô thị loại II, III và Khu công nghiệp Sông Hậu.

Nâng tầm đô thị

Trong thời gian tới, tỉnh luôn chú trọng phát triển đô thị, đặc biệt là nâng tầm các đô thị ven đô. Ông Phan Vĩnh Lộc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, cho biết: Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Qua đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên qua triển khai thực hiện, mời gọi đầu tư các dự án nhà ở và phát triển đô thị đã phát sinh thêm nhiều địa điểm mới nằm ngoài danh mục được phê duyệt. Qua đó, địa phương và các ngành liên quan có văn bản đề nghị bổ sung và điều chỉnh tên một số dự án cho phù hợp với thực tế. Theo Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND phê duyệt trước là 81 dự án, bổ sung thêm 16 dự án, nâng tổng số dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung là 97 dự án.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Định hướng đến năm 2025 tỉnh phấn đấu phải đạt diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh từ 26,5m2/người. Vì vậy, sự cần thiết việc bổ sung danh mục các dự án nhà ở để phát triển đô thị là cần thiết. Yêu cầu các địa phương trong việc đề xuất danh mục dự án phải dựa trên quy hoạch. Theo đó, rà soát lại tất cả các danh mục, nghiên cứu văn bản, chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chiến lược phát triển nhà ở của quốc gia, để tỉnh có chương trình phát triển nhà ở của tỉnh hàng năm.

Thành phố Vị Thanh có 23 dự án trong chương trình và xin bổ sung thêm 2 dự án, điều chỉnh tên 4 dự án, nâng tổng số dự án phát triển nhà ở là 25 dự án. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, cho biết: Các dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn trong thời gian qua đã làm bộ mặt đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua rà soát, thành phố xin bổ sung thêm 2 danh mục, trong đó xin đấu giá khai thác quỹ đất khu Hồ Sen để phát triển nhà ở tại khu vực này.

Đi đôi phát triển đô thị, nhà ở khu vực nội thị, tỉnh Hậu Giang đang tập trung cho các đô thị ven đô. Hiện tại, toàn tỉnh có 4 đô thị loại V đã được công nhận nhưng chưa được thành lập thị trấn. Cùng với sự trưởng thành của các đô thị ven đô, Sở Xây dựng cũng đề xuất tỉnh công nhận đô thị loại V và kế hoạch thành lập thị trấn đối với các đô thị được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Vĩnh Lộc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, Sở đề xuất thành lập 3 thị trấn là thị trấn Tân Long, huyện Phụng Hiệp và thị trấn Xà Phiên, huyện Long Mỹ, đồng thời nâng đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành lên đô thị loại V và thành lập thị trấn.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn này khoảng 21.886 tỉ đồng. Phấn đấu năm 2021, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 24,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 25,3m2/người và khu vực nông thôn đạt 24,2m2/người. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 29,4m2/người và khu vực nông thôn đạt 25,6m2/người. 

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>