Xây dựng mới và sửa chữa 73 căn nhà tình nghĩa từ đầu năm đến nay

30/07/2021 | 10:32 GMT+7

(HGO) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã vận động xây dựng mới 35 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng với số tiền trên 1,7 tỉ đồng; sửa chữa  38 căn với số tiền 775 triệu đồng. Qua rà soát, hiện nay toàn tỉnh có 958 người có công vơi cách mạng cần hỗ trợ nhà ở, trong đó xây dựng mới 325 căn, sửa chữa 633 căn.

Hậu Giang có trên 35.500 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với 2.021 mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống 82 mẹ), trên 12.500 liệt sĩ, 1.221 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trên 5.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 7.305 người có công với cách mạng…

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>