Quốc hội thảo luận 4 dự thảo, báo cáo quan trọng

22/10/2021 | 19:15 GMT+7

(HGO) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 22-10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020…  Bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, chủ trì tại điểm cầu Hậu Giang.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tham gia thảo luận tại tổ.

Trình bày tờ trình Luật Kinh doanh bảo hiểm, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh, ra đời cách đây 20 năm, đến nay, Luật Kinh doanh bảo hiểm bộc lộ một số bất cập nhất định, không còn thống nhất, chưa theo kịp với quốc tế… Từ thực tế trên, cần thiết xây dựng dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Về nội dung chính, dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 Chương, 156 Điều, bám vào mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 7 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 121/NQ-CP. Trong đó, các nội dung được sửa đổi, bổ sung và quy định mới bao gồm: đối tượng áp dụng mở rộng so với luật cũ; sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan; các loại hình bảo hiểm thành 3 loại cơ bản theo thông lệ quốc tế là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm bắt buộc…

Đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An,…  Theo nội dung dự thảo, Chính phủ đề xuất đối với các tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An, hằng năm, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của hàng hóa xuất, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với Thanh Hóa, hằng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Về định mức chi thường xuyên, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Ngoài ra, Chính phủ đề xuất cho Hải Phòng, Thanh Hoá được thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn trong 5 năm.

Cùng ngày, Quốc hội đã nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; lãnh đạo Bộ Y tế trình bày báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020... Sau đó, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung các dự thảo, báo cáo trên.

                                                                                                  Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>