Quốc hội đóng góp dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

23/10/2021 | 19:08 GMT+7

(HGO) – Ngày 23-10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH, chủ trì tại điểm cầu Hậu Giang.

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Trình bày dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, dự án luật này có 8 Chương và 98 Điều. Nội dung sửa đổi, bổ sung đã thể chế các quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng vào 4 phương án chính sách xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng; hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, dự án luật đã sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hoá chủ trương của Đảng tại Chỉ thị số 34 “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Bổ sung danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể khi tham gia các phong trào thi đua theo chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ phát động từ 5 năm trở lên và danh hiệu “Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh” cho tập thể khi tham gia phong trào thi đua theo chuyên đề do bộ, ngành, địa phương phát động từ 3 năm trở lên để phát huy tác dụng khích lệ, động viên phong trào. Cùng với đó, xuất phát từ thực tiễn triển khai các phong trào thi đua thời gian qua, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, thống nhất đề nghị bổ sung danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, Thị trấn tiêu biểu”, là những danh hiệu tổng hợp kết quả phong trào thi đua ở cấp xã…

Về nội dung sửa đổi, bổ sung khen thưởng, dự án luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới để đảm bảo bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị; cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước. Dự thảo luật đã thiết kế lại, tạo sự thống nhất, xuyên suốt từ nguyên tắc, loại hình khen thưởng đến các quy định cụ thể tiêu chuẩn khen thưởng; đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, đảm bảo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích” trước đây…

Phát biểu thảo luận tại tổ về dự án luật này, đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, hiện nay chưa có quy định cụ thể về gắn công tác thi đua của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương với cơ quan nào và cũng chưa có quy định rõ cơ quan nào có chức năng, thẩm quyền đề nghị khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương. Vì vậy, đề nghị có quy định cụ thể trong luật việc xem xét, đề nghị khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Trong đó, cần quy định rõ cơ quan có trách nhiệm xem xét khen thưởng thường xuyên hoặc đột xuất, khen thưởng cống hiến cho đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cho rằng, quy định tại khoản 1 Điều 4 dự thảo luật sửa đổi là chưa phù hợp ở chỗ: “khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc”, trong khi quy định về các tiêu chuẩn khen thưởng là “từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”. Việc quy định thành tích xuất sắc để được khen thưởng thì khó có thể định lượng được. Do đó, đề nghị điều chỉnh thành “khen thưởng theo công trạng là khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”…

- Cùng ngày, Quốc hội còn nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; báo cáo về công tác thi hành án năm 2021; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>