Trường Chính trị tỉnh triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

26/10/2021 | 10:09 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 25-10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với toàn Đảng bộ nhà trường và 3 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung (khóa 113, 117 và 124) để triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham dự và chủ trì hội nghị.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho đảng viên qua hình thức trực tuyến. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Việc quán triệt, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường. Do đó, Đảng ủy nhà trường đề nghị các đảng viên tham dự hội nghị cần nghiêm túc tiếp thu các nội dung được thông tin và đảm bảo thời gian tham dự để buổi triển khai đạt được kết quả cao nhất.  

Tại buổi triển khai, các đảng viên được quán triệt nhanh những thông tin trọng tâm về kết quả hội nghị như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; nội dung về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quy định những điều đảng viên không được làm; những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>