Trường Chính trị tỉnh: Tích cực chuẩn bị giảng dạy chương trình mới

30/07/2021 | 10:32 GMT+7

(HGO) - Chuẩn bị giảng dạy theo chương trình trung cấp lý luận chính trị mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu Trường Chính trị đã làm quy trình, điều chỉnh nhiệm vụ của 10 giảng viên, trong đó có 3 lãnh đạo cấp khoa, phòng để phù hợp hơn với chương trình mới.

Trường còn phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các đơn vị liên quan nhằm tăng hàm lượng thực tiễn trong từng phần học của chương trình mới. Trường cũng đã viết giáo trình với 4 chuyên đề của tỉnh và 2 chuyên đề phụ trợ và được Hội đồng khoa học của Học viện Chính trị khu vực IV thẩm định, đánh giá chất lượng tốt, đồng ý cho in để đưa vào giảng dạy. Đây là một trong những cơ sở để giảng dạy tốt nội dung chương trình mới gắn lý luận với thực tiễn địa phương.

Cùng với đó, trường đã rà soát, từng bước hoàn thiện các yêu cầu cơ sở vật chất cho chương trình mới với yêu cầu nâng dần hàm lượng ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời sẽ tăng cường dự giờ, thao giảng nhằm hỗ trợ lực lượng giảng viên nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng thuần thục các phương pháp dạy học tích cực…

Sắp tới đây, trường sẽ tổ chức kết nối đường truyền, đăng ký, quản lý chặt đội ngũ giảng viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chương trình mới bằng hình thức trực tuyến.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>