Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ

29/07/2021 | 18:50 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 29-7, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, có buổi làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo đó, trong thời gian này, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 bằng việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy thành các nghị quyết chuyên đề và các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Trong công tác phục vụ cũng được quan tâm đổi mới, đáp ứng sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy; công tác tài chính, quản trị có nhiều cố gắng, nhất là thực hiện quy định phục vụ chung. Công tác phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các Văn phòng HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng cấp ủy cấp huyện được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao kết quả mà Văn phòng Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông cho rằng từ đây đến cuối năm nhiệm vụ còn nặng nề nên văn phòng phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nghiêm Xuân Thành lưu ý văn phòng rà soát lại những công việc trong năm 2021 cũng như trong chương trình toàn khóa để báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt các công việc đã đề ra. Để làm tốt nhiệm vụ tham mưu, tập thể văn phòng phải tích cực nghiên cứu các chương trình, chủ trương, nghị quyết của Đảng, sâu sát với thực tế ở cơ sở; cần phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>