• Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ công tác nội chính
  • 17:11, 24/10/2021
  • Chín tháng đầu năm 2021, công tác nội chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm được kiềm chế; công tác phối hợp phòng, chống dịch, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, quản lý thị trường... đạt được những kết quả khả quan.
  • Ý thức phòng, chống cháy nổ ngày càng cao
  • 07:45, 19/10/2021
  • Nhờ chú trọng tuyên truyền thường xuyên nên người dân trên địa bàn huyện Châu Thành A có ý thức cao trong phòng, chống cháy nổ tại khu vực sinh sống, nơi sản xuất, kinh doanh.