Đề xuất mở rộng đường dây nóng về ô nhiễm môi trường đến cấp xã

28/07/2021 | 09:50 GMT+7

(HG) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, từ năm 2020 đến nay, từ tỉnh cho tới các đơn vị huyện, thị xã, thành phố đều có thiết lập đường dây nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công an tỉnh cũng có thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Ngoài ra, tỉnh còn thiết lập phần mềm hệ thống ứng dụng di động - Hậu Giang App để tiếp nhận thông tin phản ánh hiện trường, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh đối với tất cả các lĩnh vực.

Từ thời điểm thiết lập cho đến nay, trên phần mềm hệ thống ứng dụng di động - Hậu Giang App đã tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả xử lý đối với 53 thông tin phản ánh hiện trường về vệ sinh môi trường. Trong thời gian qua, việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân thông qua số điện thoại đường dây nóng và sử dụng phần mềm hệ thống ứng dụng di động - Hậu Giang App hoạt động liên tục, hiệu quả, kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý, phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, riêng đối với UBND các xã, phường của thành phố Vị Thanh có số điện thoại di động của Chủ tịch UBND xã, phường sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh tất cả các lĩnh vực. Hiện nay các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh đều chưa có thiết lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường.

Để nâng cao hiệu quả phản ứng nhanh, tham mưu xử lý thông tin, vụ việc về ô nhiễm môi trường phản ánh thông qua đường dây nóng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề xuất nên thiết lập, mở rộng đường dây nóng về ô nhiễm môi trường đến cấp xã để kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh. Thiết lập hệ thống phần mềm dùng chung cho cả nước để tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường đảm bảo đồng bộ. Phân cấp rõ ràng trong việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh theo từng mức độ ô nhiễm, từng đối tượng bị phản ánh. Có cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ vận hành đường dây nóng về ô nhiễm môi trường (tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc, nhất là ngoài giờ hành chính) để đảm bảo vận hành có hiệu quả.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>