HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
149,838,376 lượt truy cập
 • Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử
 • 07:53, 12/05/2021
 • Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử để giúp từng cử tri thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình vào ngày 23-5 tới đây.
 • Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử
 • 20:00, 27/04/2021
 • Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử, góp phần vào kết quả chung trong toàn tỉnh.
 • Nhiều công trình, phần việc chào mừng bầu cử
 • 07:02, 14/04/2021
 • Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 • Góp sức tuyên truyền bầu cử
 • 19:33, 13/04/2021
 • Công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
 • Trưởng ban công tác Mặt trận hết lòng vì dân
 • 05:29, 10/03/2021
 • Đã 70 tuổi nhưng ông Đặng Văn Đẹp, Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, vẫn ngày ngày làm tốt trách nhiệm của mình vì sự phát triển của địa phương và đời sống người dân.