• 2.924 tỉ đồng cho vay thu mua, tiêu thụ lúa gạo
  • 09:56, 14/09/2021
  • (HG) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng doanh số cho vay thu mua, tiêu thụ lúa gạo của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt 2.924 tỉ đồng.
  • Ngành ngân hàng ủng hộ trên 5,7 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội
  • 07:47, 13/09/2021
  • (HG) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ hơn 5,7 tỉ đồng cho công tác sinh xã hội trên địa bàn, trong đó ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 1,46 tỉ đồng.
  • Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 50%
  • 10:22, 10/09/2021
  • (HG) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tính đến nay trên 2.900 tỉ đồng. Trong đó, vốn phân bổ chi tiết cho các dự án trên 2.200 tỉ đồng.