• Tập trung thực hiện mục tiêu kép
 • 08:18, 17/09/2021
 • Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 8 tháng qua, huyện Châu Thành quyết tâm cho “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
 • Giải ngân vốn cho 19 hộ vay
 • 09:38, 16/09/2021
 • (HG) - Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang vừa giải ngân cho 11 hộ vay vốn ở địa bàn phường I, thành phố Vị Thanh, với tổng số tiền 195 triệu đồng.
 • Nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu
 • 08:59, 16/09/2021
 • Xác định nhiệm vụ trong những tháng tháng cuối năm là rất nặng nề nên Đảng bộ, chính quyền huyện Phụng Hiệp quyết tâm cao nhất trong hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.
 • Đẩy nhanh tiến độ công trình
 • 08:55, 16/09/2021
 • Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Vị Thanh.