• Học sinh, giáo viên vùng giáp ranh trong tỉnh lo lắng…
  • 18:28, 07/09/2021
  • Nhiều học sinh, giáo viên đang học tập, giảng dạy ở trường giáp ranh giữa các huyện, thị, thành phố ngay trong tỉnh đang lo lắng, vì hiện nay không thể di chuyển qua lại giữa hai địa bàn, có khi chỉ vài bước chân.
  • Toàn tỉnh sáp nhập được 8 trường tiểu học
  • 07:43, 07/09/2021
  • (HG) - Đây là số lượng trường tiểu học được sáp nhập từ đầu năm học 2020-2021 đến nay. Hiện toàn tỉnh còn 153 trường tiểu học (so với năm học 2019-2020 giảm 8 trường). Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục rà soát, gom điểm phụ, sáp nhập thêm một số trường.