• Hướng đến một năm học mới chất lượng
  • 06:12, 27/08/2021
  • Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, để một năm học chất lượng.
  • Giáo dục thường xuyên “chạy nước rút” tuyển sinh
  • 08:23, 26/08/2021
  • Để tuyển sinh được học viên cho năm học mới, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn đã và đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp để thu hút người học, nhưng vì nhiều lý do, các trung tâm chưa bao giờ dám hy vọng tỷ lệ cao.
  • Chủ động chuẩn bị năm học mới
  • 10:22, 25/08/2021
  • Dù đang là “điểm nóng” dịch Covid-19 của tỉnh, nhưng huyện Vị Thủy đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát lại đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh hình thức tuyển sinh trực tuyến...