Đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động HĐND

04/10/2021 | 08:51 GMT+7

Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị, thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức mới đây, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp thời gian qua và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị, thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nỗ lực nâng chất lượng hoạt động

Dấu ấn nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện Châu Thành A thời gian qua là thực hiện nhiều mô hình như: “Chất vấn và trả lời chất vấn bằng hình thức video - clip”; “Kỳ họp không giấy”; Tiếp xúc cử tri trong mùa dịch Covid-19”; “Trang bị wifi và sim 4G và điện thoại thông minh cho 79 nhà văn hóa ấp”; “Ngày thứ 6 nghe dân nói”…

Với mô hình “Chất vấn và trả lời chất vấn bằng hình thức video - clip”, HĐND huyện phối hợp với Đài truyền thanh huyện quay video clip nội dung phản ánh của cử tri và nội dung trả lời của ngành chức năng để trình chiếu tại kỳ họp. Ông Trần Văn Chính, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A, cho biết, cách làm này mang lại nhiều hiệu quả. Trước hết, việc quay video clip giúp ngành chức năng có sự chuẩn bị tốt nội dung trả lời. Bên cạnh đó, HĐND huyện chủ động kiểm duyệt phần trả lời, đồng thời yêu cầu lãnh đạo cơ quan chuyên môn trả lời lại nếu phần trả lời chưa đi vào trọng tâm, chưa nêu rõ các giải pháp tháo gỡ những vấn đề cử tri bức xúc.

“HĐND huyện giám sát việc thực hiện những lời hứa trong phần trả lời của ngành chức năng. Nếu họ hứa mà không thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục quay video clip để phản ánh. Cách làm này để nâng cao trách nhiệm của ngành chức năng trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri”, ông Chính chia sẻ.

Trong khi đó, chất lượng công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh cũng được nâng lên. Ông Đặng Cao Trí, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng thẩm tra là khâu quan trọng thực hiện chức năng quyết định của HĐND theo luật định, thẩm tra là để xem xét, cho ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp, để đảm bảo văn bản ban hành phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phải có tính khả thi, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện công tác thẩm tra đúng quy trình, chặt chẽ, có trọng tâm, có phương pháp cụ thể, rõ ràng, phân tích, chứng minh với số liệu xác thực; các quan điểm, chính kiến của ban được thể hiện trong báo cáo thẩm tra, là cơ sở để đại biểu tham khảo, thảo luận, quyết định ban hành các nghị quyết phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế tại địa phương.

Riêng Sở Tư pháp tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Từ khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực đến nay, Sở Tư pháp đã thẩm định 137 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình. Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, công tác thẩm định của Sở Tư pháp được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục luật định; báo cáo thẩm định ngoài việc đảm bảo cấu trúc theo quy định, còn có hướng đề xuất điều chỉnh cụ thể để giúp cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo văn bản.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá hoạt động của HĐND các cấp những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là một số đề án, dự án, nghị quyết được HĐND thông qua có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế địa phương, chất lượng nghị quyết từng bước được nâng lên, sự tín nhiệm cử tri và Nhân dân trong tỉnh không ngừng được củng cố.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Trần Văn Huyến còn trăn trở khi hoạt động của HĐND các cấp còn một số mặt khó khăn, hạn chế. Đó là thời gian tổ chức kỳ họp có nơi tổ chức trong một buổi (cấp xã), từ đó chưa dành nhiều thời gian cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận. Một số đề án, nghị quyết kết quả thực hiện chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri nhưng chậm được đánh giá, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Mặt khác, chất lượng hoạt động giám sát chưa đồng đều, có nơi còn thiếu chiều sâu; việc đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị hữu quan về thực hiện kết luận giám sát chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến một số đơn vị chịu sự giám sát chưa quyết liệt, chậm thực hiện kết luận giám sát; chất lượng hoạt động thẩm tra tuy có nâng lên nhưng đôi lúc chưa toàn diện.  Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tuy được quan tâm nhưng ở một số đơn vị chậm đổi mới…

Từ thực tế trên, ông Trần Văn Huyến yêu cầu HĐND các cấp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động. Để đạt được yêu cầu này, ông đề nghị HĐND các cấp phải nâng cao công tác ban hành nghị quyết. Cụ thể là cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải thực hiện đảm bảo theo quy trình xây dựng văn bản, từ khâu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra... để nghị quyết ban hành và triển khai thực hiện thật sự đi vào cuộc sống. Sau khi các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp, đại biểu HĐND có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện, đồng thời UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các kỳ họp HĐND, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND các cấp để góp phần nâng cao hoạt động cơ quan dân cử. Đổi mới, đa dạng hóa công tác tiếp xúc cử tri. Theo đó, tùy theo tình hình thực tế mỗi địa phương, cần linh hoạt chủ động sắp xếp bố trí thời gian, địa điểm và đối tượng sao cho phù hợp; việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cần mang tính bao quát, phải trung thực, có chọn lọc, nhóm vấn đề sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý HĐND các cấp cần tăng cường công tác khảo sát để làm cơ sở thẩm tra, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ đại biểu thảo luận nghiên cứu văn bản, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo trình tại kỳ họp nhằm nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong các kỳ họp...

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>