Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày tăng lên

04/03/2021 | 17:39 GMT+7

(HG) - Số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 156/156 trường tiểu học tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày, với 2.150 lớp; 60.041 học sinh được học 2 buổi/ngày, tỷ lệ đạt 89,52%, so với cùng kỳ năm học 2019-2020 đã tăng được 2,8% học 2 buổi/ngày. Trong đó, 100% học sinh khối lớp 1 được ưu tiên học 2 buổi/ngày.

Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất giúp tăng tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày.

Trong học kỳ II này, ngành giáo dục sẽ tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục… để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn thể xã hội tạo điều kiện cho học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Việc được học 2 buổi/ngày đã và đang góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, để ngành chủ động thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>