Bồi dưỡng chính trị hè trực tuyến cho cán bộ quản lý

01/09/2021 | 12:03 GMT+7

(HGO) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho các cán bộ quản lý trực thuộc các phòng chuyên môn của hai sở, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố, các trường THPT, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên... vào ngày 1-9.

Hội nghị xoay quanh các nội dung: Thông tin nhanh về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tập trung các giải pháp an toàn sức khỏe cho học sinh trong năm học mới; những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tình hình thế giới, trong nước nổi bật và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021; trình chiếu clip triển khai Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”...

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sau buổi bồi dưỡng này, các trường học, các đơn vị tổ chức bồi dưỡng chính trị hè lại cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, gắn nội dung giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống để xây dựng nội dung tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá cho học sinh, sinh viên chất lượng, ý nghĩa. Tùy vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, chủ động lựa chọn hình thức tổ chức bồi dưỡng chính trị phù hợp, có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến…

Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>