• Học sinh, giáo viên vùng giáp ranh trong tỉnh lo lắng…
  • 18:28, 07/09/2021
  • Nhiều học sinh, giáo viên đang học tập, giảng dạy ở trường giáp ranh giữa các huyện, thị, thành phố ngay trong tỉnh đang lo lắng, vì hiện nay không thể di chuyển qua lại giữa hai địa bàn, có khi chỉ vài bước chân.