Tích cực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 trong đoàn viên, hội viên

06/04/2018 | 09:58 GMT+7

Sau khi hoàn thành việc học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, hiện cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đang tích cực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đoàn viên, hội viên.

Đảng ủy xã Đông Phước A tích cực triển khai kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đoàn viên, hội viên.

Cụ thể hóa nhiệm vụ này, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong đoàn viên, hội viên.

Trong đó, 3 đơn vị đã phối hợp mở lớp tuyên truyền cho cán bộ đoàn thể - chính trị xã, thị trấn và ở ấp. Bên cạnh đó, còn yêu cầu cấp ủy ở cơ sở chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết rộng rãi trong đoàn viên, hội viên.

Xã Đông Phước A đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ này. Sau khi nhận được kế hoạch của huyện thì Đảng ủy xã cũng đã đề ra kế hoạch thực hiện ở địa phương mình.

Ông Hồ Duy Khanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phước A, cho biết: “Tới đây, xã sẽ mở lớp quán triệt dành cho các đoàn viên, hội viên tiêu biểu của các đoàn thể, đồng thời khuyến khích họ tuyên truyền nghị quyết rộng rãi trong cộng đồng. Đối với những đoàn viên, hội viên chưa dự lớp do xã mở thì chúng tôi sẽ tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội ở các ấp. Việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đoàn viên, hội viên sẽ được chúng tôi hoàn thành trong tháng 4 này”.

Còn ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Phước A, chia sẻ: “Khi tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội thì chúng tôi cố gắng tuyên truyền những nội dung chính, có lồng ghép tình hình thực tế và giải thích rõ vai trò, trách nhiệm của bà con cần phải làm để thực hiện theo nghị quyết. Chúng tôi cố gắng tuyên truyền có chất lượng trong hội viên, có như thế thì nghị quyết mới sớm đi vào cuộc sống”.

Ở xã Phú Tân cũng có cách làm hay để việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đoàn viên, hội viên đạt kết quả cao. Theo đó, xã này đã mở lớp tuyên truyền dành cho các chi hội trưởng, tổ trưởng các chi, tổ hội trên địa bàn. Đặc biệt là tới đây, Đảng ủy xã sẽ phân công lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể đến giám sát, theo dõi việc tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên tại các khu dân cư trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân Đỗ Trung Nam nói: “Chúng tôi làm vậy là để đảm bảo việc tuyên truyền nghị quyết được thực hiện có chất lượng, chứ không qua loa, sơ sài. Nếu ở khu dân cư nào mà đoàn viên, hội viên bận việc đồng áng không dự được ban ngày thì chúng tôi có thể tổ chức ban đêm để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con được tham dự đầy đủ. Chưa hết, việc phân công lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể đến giám sát, theo dõi việc tuyên truyền nghị quyết trong đoàn viên, hội viên tại các khu dân cư còn nhằm mục đích ghi nhận những ý kiến phản ánh của người dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, về thái độ phục vụ của cán bộ xã và việc thực hiện cải cách hành chính hiện nay. Từ đó, Đảng ủy, UBND xã sẽ có biện pháp giải quyết trực tiếp những vấn đề bà con còn bức xúc”.

Có thể nói, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Châu Thành đang nỗ lực để tuyên truyền có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đoàn viên, hội viên. Đây là yếu tố quan trọng để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ông Bùi Hồng Cẩn, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, cho biết: “Công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đoàn viên, hội viên sẽ được huyện thực hiện hoàn thành trong tháng 4 này. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi đoàn viên, hội viên để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra”.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>