Sớm đưa Nghị quyết Công đoàn vào cuộc sống

11/05/2018 | 09:02 GMT+7

Sau khi Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp, công đoàn các cấp trong tỉnh đang có kế hoạch sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và ở cấp mình đi vào cuộc sống.

Bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phụng Hiệp: Bắt tay thực hiện ngay nghị quyết

- Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX. Bên cạnh việc tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện, chúng tôi còn lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, huyện tại các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Mặt khác, chúng tôi còn chia tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn huyện thành các giai đoạn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đối với những chỉ tiêu liên quan đến các ban, ngành, đoàn thể nào thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đó bắt tay thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chẳng hạn như đối với chỉ tiêu có liên quan đến công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn thì chúng tôi tham mưu trực tiếp với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và phối hợp với các ban, ngành huyện để thực hiện. Song song đó, các công đoàn cơ sở phải thống kê ngay từ đầu nhiệm kỳ những bức xúc nhất của công đoàn viên về đời sống vật chất và tinh thần để chúng tôi nắm rõ và xây dựng chương trình hành động phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho công đoàn viên.

Ông Ngô Hồng Luận, Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ: Sớm đưa nghị quyết  vào cuộc sống

- Thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các công đoàn cơ sở trong Tháng công nhân năm 2018, chúng tôi sẽ lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Công đoàn huyện.

Đối với 1 đơn vị công đoàn ngoài nhà nước hiện có, chúng tôi sẽ mở loa tuyên truyền Nghị quyết Công đoàn tỉnh, huyện trong giờ ăn cơm trưa, vì đoàn viên công đoàn nơi đây không có thời gian ngồi học nghị quyết như cán bộ, công chức.

Sau khi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X chính thức được ban hành thì chúng tôi sẽ mở lớp cho đoàn viên công đoàn ở các công đoàn cơ sở học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và của huyện. Chúng tôi quyết tâm tuyên truyền, quán triệt có chiều sâu nghị quyết đại hội công đoàn các cấp trong đoàn viên.

Ông Võ Văn Long, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành: Tuyên truyền nghị quyết công đoàn bằng nhiều hình thức

- Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, huyện bằng nhiều hình thức, như: Lồng ghép tuyên truyền tại các buổi tập huấn nghiệp vụ trong Tháng công nhân năm 2018; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Đài truyền thanh và các cơ quan, ban, ngành huyện lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tới đây.

Nhằm chủ động triển khai thực hiện có chất lượng Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện từng chỉ tiêu một và triển khai đến các công đoàn cơ sở.

Tới đây, chúng tôi sẽ tích cực kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện nghị quyết trong toàn huyện, nơi nào chưa thực hiện tốt sẽ bị nhắc nhở, uốn nắn.

Ông Phan Văn Nhớ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh: Tập trung thực hiện những chỉ tiêu khó

- Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố đang được chúng tôi khẩn trương thực hiện dưới nhiều hình thức, nhất là lồng ghép vào các buổi tập huấn do LĐLĐ thành phố tổ chức vào cuối tháng 5. Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo cho 98 công đoàn cơ sở phải tuyên truyền rộng rãi nghị quyết công đoàn tỉnh, thành phố trong đoàn viên.

Chúng tôi đã bắt tay thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XII ngay từ đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là đối với những chỉ tiêu khó, như: thành lập mới công đoàn cơ sở, phát triển công đoàn viên;... Sẽ phối hợp với ngành chức năng liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước về vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn để từ đó họ mạnh dạn thành lập tổ chức công đoàn ở đơn vị mình.

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>