Triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch

03/04/2019 | 08:18 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm từng bước đưa Hậu Giang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tiêu biểu về du lịch sinh thái sông nước, sinh thái nông nghiệp của vùng ĐBSCL; phấn đấu đến năm 2025, du lịch Hậu Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Từ đó, các nhiệm vụ chủ yếu phải thực hiện là: cơ cấu lại thị trường khách du lịch; phát triển sản phẩm và điểm đến du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch; cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch, nguồn lực phát triển du lịch; sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản lý du lịch. Những giải pháp để thực hiện gồm: đầu tư, nâng chất hệ thống hạ tầng giao thông; chính sách hỗ trợ vốn vay, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch; phát triển nguồn nhân lực, sản phẩm và xúc tiến, quảng bá du lịch; đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng môi trường du lịch…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cấp, sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương, đơn vị, để báo cáo UBND tỉnh, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai thực hiện.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>