Trả lời kiến nghị của cử tri

01/10/2020 | 17:14 GMT+7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri Hậu Giang về hồ sơ công nhận liệt sĩ, chế độ với người cao tuổi và ô nhiễm môi trường. Hai bộ này thông tin, ý kiến cử tri rất kịp thời, xác đáng và trong quá trình xử lý sẽ đảm bảo đúng quy định.

Nước sông ô nhiễm, đen, thối ở sông Cái thuộc thị xã Long Mỹ (tháng 7-2020).

Cử tri kiến nghị:

Cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với một số trường hợp người hy sinh trước thời điểm 30-4-1975, hồ sơ đã được thiết lập và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định trợ cấp 1 lần trước ngày 1-1-1995 (do anh, em hoặc cháu của liệt sĩ thiết lập vì tại thời điểm thiết lập hồ sơ, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đã chết). Những trường hợp này đến nay chưa được xem xét, cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được 36 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ của tỉnh Hậu Giang xác lập theo Thông tư số 16/2014 ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến nay đã báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 20 trường hợp; 9 trường hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc thủ tục hồ sơ cấp Bằng; 7 trường hợp có tên trong danh sách liệt sĩ lưu trữ tại Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có Công văn số 2792/NCC-CS1 ngày 7/11/2019 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang thực hiện thủ tục cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định.

Về nội dung cử tri đề cập đến một số trường hợp đã được tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định trợ cấp một lần trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa được cấp Bằng không nêu rõ trường hợp nào, do đó Bộ chưa có cơ sở xem xét, trả lời cụ thể.

Cử tri kiến nghị:

Đề nghị xem xét chế độ hỗ trợ tiền cho tất cả người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, kể cả cán bộ hưu trí.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

Theo khoản 2, Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm hỗ trợ người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi” người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên nói chung. Vì vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đã có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì không được hưởng.

Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp ý kiến cử tri, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi.

Cử tri kiến nghị:

Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm trong quản lý và nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trong bảo vệ môi trường; thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>