Tiếp tục quan tâm hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng

21/01/2021 | 18:46 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hậu Giang về việc đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố Vị Thanh thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7-2020. Ảnh: CẨM LÌNH

Cử tri Hậu Giang nêu ý kiến, hiện nay ở nhiều địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai, nhiều đối tượng là người có công với cách mạng nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng chưa được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị bộ, ngành liên quan quan tâm có chính sách hỗ trợ kịp thời các đối tượng trên.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng thông tin cụ thể: Thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22 ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63 ngày 25-7-2017 của Chính phủ, cả nước có 393.707 hộ cần hỗ trợ về nhà ở (theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của 63 địa phương phê duyệt, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31-5-2017) với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 10.656 tỉ đồng. Đến nay, Bộ Tài chính đã cấp đủ số kinh phí này cho 63 địa phương để thực hiện hỗ trợ cho tất cả các hộ nêu trên.

Bộ này cũng cho biết thêm, theo Nghị quyết số 63, đối với số hộ phát sinh ngoài Đề án đã được các địa phương phê duyệt và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31-5-2017 thì các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22, nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ do các địa phương chủ động bố trí từ ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các tổ chức, cá nhân, đoàn thể.

Theo Nghị quyết số 46 ngày 27-6-2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22, các địa phương phải hoàn thành việc hỗ trợ đến hết ngày 31-12-2019.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 1-7-2019, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 786 giao Bộ Xây dựng căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về hỗ trợ người có công cải thiện nhà để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 31-12-2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 3075 về kế hoạch tổ chức tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22 gửi 63 địa phương trên cả nước. Hiện nay, Bộ đang tổng hợp báo cáo của 63 địa phương để báo cáo tổng kết cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt. Sau khi Pháp lệnh này được sửa đổi, ban hành và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng kết thúc năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành, căn cứ vào tình hình thực tế kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng để nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>