Tích cực tham gia lập pháp và giám sát nhiều nội dung

05/12/2019 | 18:50 GMT+7

Năm 2019, hoạt động của Đoàn và ĐBQH tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến  tích cực. Trong đó, công tác xây dựng pháp luật, giám sát tiếp tục đi vào chiều sâu.

ĐBQH tỉnh tham gia phát biểu tại kỳ họp thứ 8.

Lấy ý kiến đến đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo luật

Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá, trong năm, công tác xây dựng pháp luật được Đoàn thực hiện với chất lượng ngày càng cao, tăng cường công tác phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh và ngành chức năng; việc lấy ý kiến chú trọng hơn đến nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo luật; kịp thời tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhất là đối với dự thảo luật chuyên ngành.

Cụ thể, Đoàn phối hợp với UBND tỉnh, cơ quan quân sự, công an và một số ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với 15 dự thảo luật để Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Gồm dự thảo: Luật Thi hành án, hình sự (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức...

Đồng thời còn tham gia hội nghị, hội thảo lấy ý kiến luật do các cơ quan của Quốc hội và bộ, ngành Trung ương tổ chức. Cụ thể là phối hợp phục vụ ĐBQH tỉnh tham gia các hội nghị lấy ý kiến Luật Kiểm toán (sửa đổi) do Kiểm toán Nhà nước tổ chức; hội nghị lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Pháp luật tổ chức tại thành phố Cần Thơ; hội nghị thẩm tra Nghị quyết, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức tại Hà Nội…

Giám sát đúng chương trình, kế hoạch đề ra

Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đáp ứng theo yêu cầu Nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến Trung ương và địa phương; kết quả cho thấy hầu hết kiến nghị của Đoàn đều được các cơ quan ghi nhận, tiếp thu, giải quyết đúng quy định.

Cụ thể đã tổ chức giám sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị kể từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018. Và các chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Qua giám sát, Đoàn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các ngành chức năng sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn trong thực hiện pháp luật. Kiến nghị một số nội dung để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2020.

Đồng thời, ĐBQH tỉnh còn tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của các cơ quan Quốc hội. ĐBQH chuyên trách tỉnh còn tham gia cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam” tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước...

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cho biết, tại kỳ họp thứ 7, thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ĐBQH tỉnh đã tích cực, trách nhiệm tham gia 65 lượt phát biểu thảo luận, tranh luận, chất vấn.

Trong thời gian diễn ra 2 kỳ họp, đại biểu chấp hành tốt Nội quy kỳ họp và sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia đầy đủ các hoạt động. Từng đại biểu rất quan tâm nghiên cứu; tích cực tham gia ý kiến, thể hiện chính kiến của mình, phản ánh đúng thực tiễn kiến nghị của cử tri, góp phần hoàn chỉnh các báo cáo, luật, nghị quyết của Quốc hội tại các kỳ họp...

 

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>