Nhiều kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, khắc phục sạt lở

26/02/2021 | 06:43 GMT+7

Ngoài giải pháp xử lý những bất cập trong việc định giá, thu thuế, phí chuyển nhượng nhà, đất, cử tri Hậu Giang còn kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho tỉnh khắc phục một số điểm sạt lở cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Sạt lở đã và đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang.

Theo cử tri Hậu Giang, thời gian qua, công tác định giá đất của Nhà nước chưa sát hợp giá thị trường, có nơi chỉ bằng 30% đến 60% giá chuyển nhượng thực tế, nhất là định giá đất đền bù đất nông nghiệp trong khu vực đô thị gây bức xúc trong Nhân dân. Bất cập trên dẫn đến tình trạng đầu cơ đất, sốt giá ảo hoặc khiếu nại giá đền bù chưa thỏa đáng. Mặt khác, việc quản lý thu thuế, phí chuyển nhượng nhà, đất có nơi còn lỏng lẻo, gây thất thoát ngân sách nhà nước nên kiến nghị bộ, ngành liên quan có giải pháp quản lý hiệu quả hơn.

UBND tỉnh xác định giá đất theo quy định

Làm rõ vấn đề trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại Điều 112 Luật Đất đai quy định nguyên tắc định giá đất phải “Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá” và “Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất”.

Còn tại khoản 3 và các điểm b, c, đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai quy định: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định; trong quá trình tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất; căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định trước khi UBND cấp tỉnh quyết định giá đất.

Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai nêu trên, UBND tỉnh xác định giá đất theo quy định, đảm bảo phù hợp với giá thị trường. Về vấn đề quản lý thu thuế, phí chuyển nhượng nhà, đất có nơi còn lỏng lẻo, gây thất thoát ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin đến Bộ Tài chính trong quá trình phối hợp sửa đổi các chính sách tài chính về đất đai.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện bộ đang tổng hợp phản ánh từ các địa phương về tình hình thực hiện quy định về giá đất tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất để có cơ sở tham mưu Chính phủ hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về giá đất nhằm đảm bảo nguyên tắc định giá đất quy định tại Luật Đất đai.

Kiến nghị hỗ trợ cho tỉnh 100,764 tỉ đồng

Đó là khoản kinh phí được cử tri Hậu Giang đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để tỉnh khắc phục 5 điểm sạt lở cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Bởi theo cử tri Hậu Giang, là tỉnh nằm ở khu vực có địa hình lòng chảo, ảnh hưởng của hai chế độ thủy triều: Biển Đông và Biển Tây nên Hậu Giang là vùng dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Liên tiếp những năm qua, diễn biến của thiên tai rất khó lường, đặc biệt là tình hình sạt lở ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân Hậu Giang. Cụ thể, năm 2015 có 51 điểm sạt lở, đến năm 2018 có 22 điểm sạt lở, năm 2019 có 52 điểm sạt lở, từ đầu năm 2020 đến nay có hơn 45 điểm sạt lở; mức độ và thiệt hại qua các năm ngày càng nghiêm trọng.

Ghi nhận đề xuất trên của tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi có điều kiện về nguồn vốn. Trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và các quy định pháp luật liên quan, tổng hợp nhu cầu đầu tư các công trình phù hợp vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

GIA NGUYỄN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>