Kỳ họp thứ 10 sẽ thảo luận, góp ý kiến các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu XIII của Đảng

16/10/2020 | 08:42 GMT+7

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào sáng ngày 20-10 với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, thông qua.

Trong đó có thảo luận, góp ý kiến các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9 tại trụ sở Đoàn.

Công tác lập pháp

Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết. Cụ thể là dự Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (theo quy trình tại một kỳ họp).

Đồng thời cho ý kiến 6 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Báo cáo, xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội

Về các nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kỳ họp xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh. Đó là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 (trong đó có các nội dung: báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng).

Ngoài ra còn các báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu cũng sẽ nghe Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA. Xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Cụ thể gồm các báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội: việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước.

Đại biểu nghiên cứunhiều vấn đề

Tại kỳ họp, Ban tổ chức kỳ họp còn gửi đại biểu tự nghiên cứu nhiều báo cáo quan trọng. Đó là báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên. Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, giám sát hàng năm về kinh tế - xã hội của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực.

Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2020 và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020.

Các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (trong đó có nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành); tình hình quốc phòng; an ninh chính trị, trật tự xã hội; công tác đối ngoại của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững...

Họp trực tuyến và họp tập trung

 

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 20-10 và bế mạc vào ngày 17-11-2020; tiến hành trong 2 đợt. Trong đó, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 20 đến 27-10) và họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 2 đến 17-11.

Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo mật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Công an tỉnh có kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự giao thông trong suốt thời các đại biểu dự họp tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Viễn thông Hậu Giang cử cán bộ kỹ thuật trực đảm bảo đường truyền được chất lượng, an toàn, thông suốt và có phương án dự phòng. Điện lực cũng phải đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn, không để xảy ra sự cố mất điện (có phương án dự phòng). Sở Y tế phối hợp trong đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe đại biểu Quốc hội...

 

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>