Đề nghị xem xét tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1993

15/04/2021 | 19:20 GMT+7

Theo cử tri Hậu Giang và một số tỉnh, thành khác, hiện nay, mức lương hưu của những người nghỉ hưu từ năm 1993 trở về trước quá thấp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị Trung ương xem xét sớm tăng lương hưu cho nhóm đối tượng này.

Nhân viên bưu điện trả lương hưu tại nhà dân. Ảnh: CẨM LÌNH

Cũng theo cử tri, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước tháng 4-1993. Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh tăng lương hưu qua các giai đoạn, cho thấy đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch về mức lương hưu của người hưởng lương hưu, khoảng 20% số người nghỉ hưu trước tháng 4-1993 có mức lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng, khoảng 57% số người nghỉ hưu trước tháng 4-1993 có mức lương hưu từ 2,5 triệu đồng/tháng đến dưới mức lương hưu bình quân, một bộ phận người nghỉ hưu trước tháng 4-1993 còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, việc điều chỉnh cùng tỷ lệ giữa những người có mức lương hưu thấp và người có mức lương hưu cao nên số tiền tuyệt đối tăng thêm là khác nhau, phát sinh chênh lệch về mức lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm điều chỉnh. Cho nên, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét lại quy định này và điều chỉnh theo hướng chỉ tăng lương cho cán bộ hưu trí có mức lương hưu dưới 5 triệu đồng trên tháng.

Giải trình, làm rõ nội dung kiến nghị trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thông tin, theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động cao hay thấp được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội và thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội khi còn làm việc. 

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu thời gian qua, đời sống của người nghỉ hưu đã từng bước được cải thiện. Chính phủ cũng đã quan tâm hơn đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp và thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách tiền lương, chính sách cán bộ, chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta đã trải qua rất nhiều giai đoạn cải cách, thay đổi nên vẫn tồn tại chênh lệch nhất định trong lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ.

Để khắc phục vấn đề này, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó chỉ rõ: “lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước; quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ”.

Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

GIA NGUYỄN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>