HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,014,968 lượt truy cập
  • Chủ động trong tham mưu lập pháp
  • 06:43, 23/08/2019
  • Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 thuộc lĩnh vực trách nhiệm của mình, Bộ Tư pháp cho biết rất chủ động trong tham mưu lập pháp.
  • Tổ chức thực hiện Công ước số 98
  • 17:04, 08/08/2019
  • Ban hành Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (Công ước số 98), Quốc hội quyết nghị: “Áp dụng toàn bộ nội dung của Công ước số 98”.
  • Tổ chức thực hiện Công ước số 98
  • 23:58, 01/08/2019
  • Ban hành Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (Công ước số 98), Quốc hội quyết nghị: “Áp dụng toàn bộ nội dung của Công ước số 98”.