Quyết tâm “phủ sóng” bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

01/09/2021 | 07:58 GMT+7

Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022, với quyết tâm phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (ảnh), Giám đốc BHXH tỉnh có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang xoay quanh vấn đề này.

Chính sách BHYT học sinh, sinh viên được triển khai như thế nào trong thời gian qua, thưa bà ?

- Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của BHXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện công tác y tế trường học và BHYT học sinh, sinh viên. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên vào đầu năm học; sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ của Ban Giám hiệu, giáo viên các trường và các bậc phụ huynh học sinh, sinh viên trong việc thực hiện chính sách BHYT. Cùng với đó, BHXH tỉnh cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương chủ động liên hệ, phối hợp trực tiếp với các trường trong thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên; đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, các bậc phụ huynh thấy được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên; in phát tờ gấp về “Những điều cần biết khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên” gửi các trường để tuyên truyền đến học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh hiểu hơn về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT ngày càng tăng. Năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đến ngày 30-6-2021 đạt 98%, đây là kết quả nổi bật làm nền tảng cho sự phát triển BHYT học sinh, sinh viên những năm tiếp theo để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Thưa bà, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên thời gian qua đã mang lại những kết quả như thế nào ?

- Quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT đối với học sinh, sinh viên ngày càng được bảo đảm, hệ thống y tế trường học từng bước được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. Học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu gần nơi cư trú theo hướng dẫn của cơ quan BHXH; được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học; được hưởng chế độ BHYT khi KCB tại các cơ sở y tế nơi đăng ký KCB ban đầu; được KCB trong trường hợp cấp cứu, chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Tính từ đầu năm 2020 đến 7 tháng của năm 2021, có 90.887 lượt KCB BHYT trong và ngoài tỉnh của đối tượng học sinh, sinh viên với chi phí KCB BHYT là 12,807 tỉ đồng. Có nhiều trường hợp học sinh, sinh viên KCB được quỹ BHYT chi trả chi phí cao đã góp phần giảm gánh nặng và khó khăn cho nhiều phụ huynh học sinh, sinh viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh hiện nay còn gặp những khó khăn, thách thức như thế nào, thưa bà ?

- BHYT học sinh, sinh viên không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính khi học sinh, sinh viên bị ốm đau, bệnh tật, mà còn giúp các nhà trường khôi phục, xây dựng và phát triển mạng lưới y tế trường học. Trong năm học 2020-2021 vừa qua đã trích 5% nguồn kinh phí để chăm sóc sức khỏe ban đầu với số tiền trên 5,1 tỉ đồng. Nhờ nguồn kinh phí này một số trường đã tổ chức lại hệ thống y tế trường học, phục vụ mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có giáo dục thể chất, trang bị tủ thuốc thông thường, túi thuốc cấp cứu, kết hợp thực hiện chương trình nha học đường, mắt học đường, khám và lập sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh… Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai BHYT học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn còn gặp một số khó khăn nhất định như thu nhập của một số bộ phận dân cư còn thấp, mức sống của gia đình học sinh, sinh viên ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, không ổn định; một bộ phận sinh viên các trường đại học, cao đẳng chưa thấy rõ ý nghĩa nhân văn của chính sách cũng như yêu cầu bắt buộc phải tham gia BHYT, chưa nghĩ đến dự phòng cho bản thân mình…

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, để phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2021-2022, BHXH tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể nào, thưa bà ?

- Chính sách BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên nói riêng là một chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nên trong việc tổ chức thực hiện cần có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cần có sự liên kết chặt chẽ của ngành y tế, ngành giáo dục và hiệu trưởng các trường. Phát triển BHYT học sinh, sinh viên cần gắn kết và củng cố, phát triển hệ thống y tế trường học nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại nhà trường, làm cho mọi người thấy lợi ích thiết thực của việc tham gia BHYT học sinh.

Việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 sẽ gặp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với mục tiêu thực hiện thắng lợi BHYT học sinh, sinh viên, BHXH tỉnh Hậu Giang đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung các nội dung chính sau:

Một là, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT học sinh, sinh viên vào đầu năm học mới.

Hai là, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết BHYT học sinh năm học 2020-2021 (tùy vào tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19), xét khen thưởng các trường thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên, đồng thời phối hợp các ngành, chính quyền các xã, phường, thị trấn, các trường học trong công tác vận động, đề ra giải pháp nhằm tăng cường tham gia BHYT học sinh, sinh viên.

Ba là, cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo 100% số trường có học sinh tham gia và các trường phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; xác định trách nhiệm của nhà trường trong phối hợp thực hiện pháp luật về BHYT, quyền lợi về KCB và công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Bốn là, phối hợp với ngành giáo dục, y tế phát triển và nâng cao chất lượng y tế trường học: xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn và nội dung công tác y tế truờng học, sử dụng quỹ KCB được trích lại cho nhà trường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại các trường học, đảm bảo nguồn nhân lực cho y tế học đường.

Học sinh, sinh viên hãy tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. (Ảnh chụp trước đợt dịch)

Năm là, tiếp tục phối hợp với ban giám hiệu các trường triển khai tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên vào ngày đại hội phụ huynh học sinh, các buổi sinh hoạt dưới cờ; thường xuyên theo dõi tỷ lệ tham gia để nắm lại danh sách các em chưa tham gia để có hướng vận động tuyên truyền.

Ngoài ra, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên BHXH tỉnh sẽ tập trung truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về chính sách BHYT học sinh, sinh viên; tạo nhóm zalo kết nối giữa cơ quan BHXH với phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường học để kịp thời thông tin các chế độ chính sách BHYT liên quan đến học sinh, sinh viên...

BHYT học sinh, sinh viên là một chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, có tính chiến lược trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thế hệ tương lai. BHXH tỉnh Hậu Giang mong rằng trong năm học tới sẽ được sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành hữu quan. Sự phối hợp chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, đặc biệt là hiệu trưởng các trường sẽ góp phần tích cực trong việc vận động học sinh tham gia BHYT đạt kết quả cao, đẩy mạnh và khôi phục mạng lưới y tế trường học, làm tiền đề tiến tới BHYT toàn dân với mục tiêu thực hiện công bằng xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH tỉnh, năm học 2021-2022, BHXH tỉnh gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT giấy trên cơ sở dữ liệu quản lý, chỉ in thẻ đối với các em học sinh lớp 1, không thực hiện in đổi thẻ BHYT mới đối với các em từ lớp 2 trở lên (trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ). Các học sinh từ lớp 2 trở lên tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp của các năm học trước để đi KCB hoặc các em có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID-BHXH số”.

 

Xin cảm ơn bà !

K.THẢO - B.CHÂU thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>