• Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động
  • Dù công việc đơn giản hay phức tạp cũng khó lường trước được những rủi ro, tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc. Do đó, tuân thủ an toàn lao động và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, để người lao động có thêm “điểm tựa” nếu không may bị tai nạn lao động !
  • Cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
  • 08:12, 27/05/2020
  • Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số công ty, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, do đó đã đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, là cách góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.