• Làm thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công quốc gia
  • 04:55, 07/08/2020
  • Thời gian qua, nếu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bị hỏng, mất thì mọi người phải liên hệ đại lý thu tại địa phương hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm lại thẻ BHYT. Hiện nay, ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, và một số thủ tục khác. Điều này đem lại nhiều thuận lợi cho người dân.
  • Vượt khó thực hiện nhiệm vụ
  • 09:26, 17/07/2020
  • Sáu tháng đầu năm, toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu,
  • Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
  • 09:21, 13/07/2020
  • (HG) - Cuối tuần qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.