• Bảo hiểm y tế - Chăm sóc tốt sức khỏe học sinh, sinh viên
  • 08:42, 11/09/2020
  • Bước vào năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cùng với ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) và các ngành có liên quan tích cực thực hiện các giải pháp vận động học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT),
  • Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội
  • 06:42, 01/09/2020
  • Để đạt chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) các cấp, các ngành và địa phương đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao.